Mărturii pentru Comunitate Vol. 2 pp 149-158 Ziua 086

Share this post:

Continuare.

-149-

N-ar mai trebui să ne trasăm un drum, nici să mai căutăm să-L facem pe Dumnezeu conform cu dorințele noastre. Dacă viața bolnavilor Îl poate slăvi, să ne rugăm ca ei să poată trăi; totuși, nu cum vrem noi, ci cum vrea El. Credința noastră poate fi tot atât de hotărâtă și încrezătoare, dacă, fără îngrijorare agitată, Îi încredințăm Lui totul, cu desăvârșită încredere. Noi avem făgăduința. știm că El ne aude, dacă cerem în conformitate cu voința Sa. Cererile noastre nu trebuie să ia forma unei porunci, ci să fie de mijlocire, ca Domnul să ne dea lucrurile pe care le dorim de la El. Când biserica este unită, ea va avea tărie și putere; dar când parte din ea este unită cu lumea, și mulți se dedau la lăcomie, de care Dumnezeu are oroare, El poate face doar puțin pentru ei. Necredința și păcatul îi îndepărtează de Dumnezeu. Noi suntem atât de slabi, încât nu putem purta multă prosperitate spirituală, fără ca să nu ne atribuim slava și să considerăm că bunătatea și dreptatea noastră proprie sunt motivele meritatei binecuvântări a lui Dumnezeu, când totul a fost din cauza marii îndurări și a iubitoarei bunătăți a milostivului nostru Tată ceresc, și nu din cauză că s-a găsit ceva bun în noi.

Noi întotdeauna trebuie să exercităm o influență care va fi sfințitoare pentru cei din jurul nostru. Această influență salvatoare, înnobilatoare a fost foarte slabă la _____. Mulți s-au amestecat cu lumea și au luat parte la spiritul și influența ei, iar prietenia ei i-a despărțit de Dumnezeu. Isus a trecut înaintea lor cât o călătorie de o zi. Ei nu mai pot auzi sfatul și avertizarea Lui, și urmează după propria lor înțelepciune și judecată. Ei merg pe o cale care, în ochii lor, pare a fi bună, dar care, după aceea, se dovedește a fi o nebunie.

-150-

Dumnezeu nu va îngădui ca lucrarea Lui să fie amestecată cu politică lumească. Bărbații dibaci și calculați ai lumii nu sunt bărbați care să ocupe poziții de răspundere în această solemnă și sfântă lucrare. Ei trebuie să se convertească sau să se angajeze în acea profesie care este potrivită cu înclinațiile lor iubitoare de lume și care nu implică astfel de consecințe veșnice. Niciodată Dumnezeu nu va intra în asociație cu cei lumești. Hristos lasă pe fiecare să aleagă: Mă vrei pe Mine sau lumea? Vrei să înduri reproș și rușine, să fii deosebit, și zelos pentru fapte bune, chiar dacă ești urât de lume și să iei Numele Meu, sau vrei să alegi stima, onoarea, aplauzele și profiturile pe care are să le dea lumea, și n-ai parte cu Mine? “Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.”

Curaj în slujire

Iubite frate G,

Mi-a fost arătat că ți-ai îndeplinit foarte defectuos sarcinile, ca pastor. Îți lipsesc calificări esențiale. Nu ai un spirit misionar. Tu nu ai dispoziția de a-ți sacrifica comoditatea și plăcerea pentru a câștiga suflete. Sunt bărbați, femei și tineri de adus la Hristos, care ar fi îmbrățișat adevărul, dacă ar fi putut avea lumina prezentată lor. În vecinătatea ta, sunt dintre aceia care au urechi de auzit.

Am văzut că ai căutat să-i instruiești pe unii; dar tocmai în timpul când aveai nevoie de stăruință, curaj și energie, ai devenit slab de inimă, neîncrezător, descurajat și ai părăsit lucrarea. și-ai dorit propria ta comoditate și ai lăsat să scadă un interes care putea fi dezvoltat. Acolo putea fi un seceriș de suflete; dar ocazia de aur din acel timp a trecut din cauza lipsei tale de energie. Am văzut că, dacă nu te hotărăști să te încingi cu toată armura și să fii dispus să înduri greutățile, ca un bun ostaș al crucii lui Hristos, ar trebui să renunți la profesiunea de pastor, și să-ți alegi altă chemare.

-151-

Sufletul tău nu este sfințit pentru lucrare. Nu iei povara lucrării asupra ta. Tu ai ales o parte mai ușoară decât cea care este hotărâtă pentru un slujbaș al lui Hristos. Lui nu i-a fost dragă viața pentru Sine Însuși. El nu și-a plăcut Sieși, ci a trăit pentru binele altora. El nu și-a făcut nici o faimă, ci a luat asupra Lui chipul de rob. Nu este de-ajuns să fii în stare să prezinți argumentele poziției noastre în fața oamenilor. Slujitorul lui Hristos trebuie să posede o iubire nepieritoare pentru suflete, un spirit de lepădare de sine, de sacrificiu de sine. Ar trebui să fii dispus să-ți dai viața la nevoie, în lucrarea de salvare a semenilor tăi, pentru care a murit Hristos.

Tu trebuie să te convertești pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ai nevoie de înțelepciune și judecată spre a te apuca de lucrare și a-ți dirija munca. Nu în comunități este nevoie de lucrarea ta. Tu trebuie să ieși în afară să-ți îndeplinești lucrarea. Pornește cu un spirit de a lucra pentru convertirea sufletelor la adevăr. Dacă ai pe inimă valoarea sufletelor, cel mai mic semn de bine îți va bucura inima ta, și vei stărui, chiar dacă efortul cere muncă și oboseală. După ce o dată ai dezbătut subiectul adevărului, nu părăsi locul, dacă există cel mai neînsemnat semn de bine. Te aștepți la un seceriș fără muncă? Te aștepți ca Satana să fie dispus să îngăduie ca supușii lui să treacă din rândurile lui în rândurile lui Hristos? El va depune efort spre a-i păstra legați în cătușele întunericului, sub steagul lui cel negru. Te poți aștepta să fii biruitor în câștigarea de suflete pentru Hristos, fără efort serios, când ai de înfruntat și de luptat cu un astfel de vrăjmaș?

Trebuie să ai mai mult curaj, mai mult zel și să depui eforturi mai mari, sau va trebui să hotărăști că ți-ai greșit chemarea. Un pastor care se descurajează ușor produce stricăciune cauzei pe care dorește s-o promoveze, și este nedrept față de sine însuși. Toți cei care mărturisesc a fi slujitori ai lui Hristos trebuie să afle înțelepciune, studiind istoria Omului din Nazaret, și, de asemenea, istoria lui Martin Luther și viețile celorlalți reformatori. Munca lor a fost grea, dar ei au îndurat greutățile, ca ostași credincioși ai crucii lui Hristos. Nu trebuie să fugi de răspunderi. Cu modestie, trebuie să fii gata să primești sfat și să fii instruit. După ce ai primit sfat de la cei înțelepți, cei judicioși, mai este încă un Sfetnic a cărui înțelepciune este fără greș. Nu uita să prezinți cazul tău înaintea lui Dumnezeu și să implori îndurarea Lui. El a făgăduit că, dacă îți lipsește înțelepciunea și o ceri, El ți-o va da cu mână largă, și fără mustrare. Lucrarea sacră, solemnă, în care ne-am angajat, cere bărbați sinceri, întru totul convertiți, ale căror vieți sunt întrețesute cu viața lui Hristos. Ei își trag seva și se hrănesc din Via cea vie, și cresc în Domnul. Cu toate că își dau seama de mărimea lucrării, și sunt făcuți să exclame: “și cine este de-ajuns pentru aceste lucruri.” (2 Corinteni 2, 16), totuși ei nu se dau înapoi de la lucrare și muncă grea, ci vor munci serios și neegoist spre a salva suflete. Dacă subpăstorii sunt credincioși în toată lucrarea lor, vor intra în bucuria Domnului lor și vor avea satisfacția să vadă în ceruri suflete mântuite prin eforturile lor credincioase.

Zgârcenie în afaceri

Iubite frate H,

Am așteptat ocazia să-ți scriu, dar am fost împiedicată. După ultima mea viziune, am simțit că este de datoria mea ca, fără întârziere, să prezint înaintea ta ceea ce a avut plăcere Domnul să-mi prezinte. Privirea mi-a fost îndreptată spre trecut și mi s-a arătat că, ani de zile, chiar înainte de căsătorie, a fost în tine o dispoziție de a înșela în comerț. Ai avut un spirit de lăcomie, o înclinație pentru zgârcenie, care a fost păgubitoare pentru înaintarea ta spirituală și ți-a prejudiciat, în mare măsură, influența. Familia tatălui tău a văzut problemele acestea din punct de vedere al lumii, mai degrabă decât din punctul de vedere nobil și înalt, citat de divinul nostru Domn: “Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Marcu 12, 30.31.) În această privință ai greșit. A face comerț zgârcit și nedrept este neplăcut pentru Dumnezeu. El nu va trece cu vederea erorile și păcatele în privința aceasta, fără a le mărturisi și părăsi pe deplin.

-153-

Am fost dusă departe, în trecut, și mi s-a arătat maniera ușuratică în care ai privit aceste lucruri. Domnul a notat tranzacția de a duce la piață acea încărcătură de animale care erau de o calitate atât de proastă, încât nu era avantajos să mai fie păstrate, și de aceea au fost pregătite pentru hrană și duse la piață spre a fi vândute și introduse în stomacul uman. Una dintre acestea fost pusă pe masa noastră pentru un timp, spre a hrăni marea noastră familie, în zilele de sărăcie. Tu nu erai singur de învinuit în această privință. Alții din familia voastră erau tot așa de vinovați. N-are importanță dacă ele trebuie să fie cumpărate și mâncate de noi sau de cei din lume. Este principiul procedeului care Îi displace lui Dumnezeu; ai călcat porunca Lui. N-ai iubit pe semenul tău ca pe tine însuți, pentru că n-ai fi fost dispus să ți se facă același lucru ție. Te-ai fi considerat insultat. Un spirit avar te-a condus la această îndepărtare de principiile creștine, și te-a făcut să te cobori la un gen de negustorie care te-a avantajat în defavoarea altora.

Când mi-a fost prezentată problema mâncării de carne acum cinci ani, descoperindu-mi-se cât de puțin știau oamenii ce mâncau ca hrană când mâncau carne, mi-a fost arătată această tranzacție a ta. Mâncarea cărnii acestor animale nesănătoase are ca efect un sânge bolnav, boli și febră. Mi-au fost arătate multe cazuri de felul acesta, ca fiind făcute zilnic de către cei din lume. Tu, iubitul meu frate, n-ai văzut acest lucru ca fiind rău, așa cum îl vede Domnul.

-154-

Niciodată n-ai socotit că acesta era un mare păcat din partea ta. Multe lucruri de aceeași natură, le vei găsi înregistrate cu credincioșie de către îngerul raportor, și le vei întâlni din nou, afară numai dacă, prin pocăință și mărturisire, vei îndrepta aceste greșeli care au sălășluit în viața ta.

Mi s-a poruncit să aștept și să văd. Am fost îndrumată să vorbesc lămurit, să prezint principii generale și să te las pe tine să faci aplicația. Mi-a fost arătat că Dumnezeu n-avea să arate des greșelile făcute de poporul Său, ci va face să fie prezentate în auzul copiilor Săi principii generale și adevăruri pregnante, toate fiind descoperite pentru convingere, spre a vedea, simți și înțelege dacă sunt sau nu condamnați. Tu n-ai tratat cu atenție și credincioșie propriul tău suflet. Îngerul a spus: “Îl voi încerca, îl voi pune la probă, voi merge împotriva lui, până va recunoaște mâna lui Dumnezeu care îl tratează astfel.”

Am văzut că, deși în _____ cei în legătură cu familia ta n-au acționat corect, tu ai manifestat un spirit închis, care aducea șiretenie și necinste. Tu nu puteai să ai o bună influență în acel loc până ce n-ai răscumpărat trecutul, printr-o totală schimbare a modului de a-i trata pe semenii tăi. Lumina ta a fost întuneric pentru oameni, și influența ta, în timp ce erai acolo, a fost o mare pagubă pentru cauza adevărului prezent. Tu ai adus ocară asupra adevărului, și comportarea ta ascunsă a făcut ca numele tău să fie de râs printre oameni. Adesea, ai căzut sub nivelul multora din cei din lume, cât privește comportamentul cinstit. Prezbiterul nu poate face o lucrare bună în _____. Cuvintele lui sunt ca apa împrăștiată pe pământ, pentru motivul că el a fost în legătură cu tine și a luat parte la acest comerț, pe ascuns. În multe privințe, el a ajuns, în tranzacțiile de afaceri, ca unul din lume. Era ascuns și repede a devenit egoist. În multe lucruri, conduita lui a fost calculată să-i nimicească influența și să nu devină un slujbaș al lui Hristos. În vedenia avută la Rochester, New York, în 1866, îngerul a spus: “Mâna mea va aduce împotrivire. El poate să adune, dar eu voi împrăștia până când el răscumpără trecutul și face o lucrare curată pentru veșnicie.” Fiecare creștin adevărat trebuie să cultive bunăvoință față de cei de jos, combătând spiritul negustoresc al celor din lume.

-155-

Tu nu ești un avar; ție îți place să fii generos, darnic, nepărtinitor, cu mână largă; dar ceea ce este rău la tine este spiritul amintit în această scrisoare, de a nu-l iubi pe semenul tău ca pe tine însuți; este neglijența de a vedea greșelile tale și de a le îndrepta când lumina clară, convingătoare a adevărului ți-a spus foarte lămurit care este datoria ta. Ție îți place ospitalitatea, și Dumnezeu nu te va părăsi spre a fi înșelat de marele înșelător al omenirii, ci va veni direct la tine să-ți arate unde greșești, ca să te poți întoarce pe același drum. El te cheamă acum să răscumperi trecutul, să vii la un nivel mai înalt de acțiune și să faci ca raportul tău să nu fie pătat din nou de avariție sau iubire egoistă.

Judecata ta în lucrurile lumești va deveni nebunie, dacă nu Îi consacri totul lui Dumnezeu. Tu și soția ta nu sunteți consacrați. Spiritualitatea voastră nu este ceea ce ar dori Dumnezeu să fie. Se pare că s-a abătut paralizia asupra voastră; totuși, amândoi sunteți capabili să exercitați o influență puternică pentru Dumnezeu și pentru adevărul Lui, dacă vă înfrumusețați mărturisirea cu vieți bine orânduite și conversație evlavioasă. Adesea, voi sunteți prea grăbiți și deveniți nerăbdători și agitați, și vă organizați ajutorul într-o manieră grăbită. Aceasta este în detrimentul înaintării voastre spirituale.

Timpul este scurt, și nu mai puteți să amânați pregătirea inimii, necesară spre a a lucra serios și cu credincioșie pentru propriul suflet, și pentru salvarea prietenilor, a vecinilor voștri și a tuturor celor care se află sub influența voastră. Să aveți totdeauna ca țintă să trăiți în așa fel în lumină, încât influența voastră să fie sfințitoare pentru cei cu care sunteți asociați în afaceri sau relații comune. În Isus este plinătate. De la El puteți obține puterea care vă va califica să umblați exact cum a umblat El, dar nu trebuie să fie nici o despărțire de simțămintele față de El. El cere omul întreg: sufletul, trupul și spiritul. Când vă faceți toată partea pe care o cere, El va lucra pentru voi și vă va binecuvânta și întări prin bogăția harului Său.

Asuprind pe simbriaș

Dragă frate J,

O mare greutate s-a lăsat asupra minții mele de când cu vedenia din seara zilei de vineri, 12 iunie 1868. Mi-a fost arătat că tu nu te cunoști. Tu nu te-ai împăcat cu mărturia care a fost dată în cazul tău și n-ai făcut o lucrare completă spre a te îndrepta. Am fost îndrumată la Isaia: “Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug; împarte-ți pâinea cu cel flămând, și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău.” (Isaia 58, 5-7.) Dacă faci aceste lucruri, binecuvântările făgăduite îți vor fi date.

Pot pune întrebarea: “La ce ne folosește să postim, dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ții seamă de lucrul acesta?” (Isaia 58, 3.) Dumnezeu a arătat motivele pentru care rugăciunile tale n-au primit răspuns. Ai crezut că ai aflat motivele în alții și ai dat vina pe ei. Dar eu am văzut că sunt motive suficiente la tine însuți. Ai o lucrare de făcut spre a-ți pune în regulă inima. Trebuie să înțelegi că lucrarea trebuie să înceapă cu tine. I-ai asuprit pe nevoiași și ai beneficiat, profitând de sărăcia lor. Cât privește banii, ai fost zgârcit și ai procedat nedrept. N-ai avut acel fel de spirit nobil și generos, care ar trebui să-l caracterizeze totdeauna pe adevăratul urmaș al lui Hristos. Ai asuprit pe simbriașă în ce privește leafa ei. Ai văzut o persoană sărăcăcios îmbrăcată și știai că era conștiincioasă și temătoare de Dumnezeu; totuși, ai profitat de ea, pentru că puteai face astfel. Am văzut că neglijența de a vedea și a înțelege nevoia ei, și leafa mică plătită, toate sunt scrise în ceruri, ca făcute lui Isus în persoana uneia dintre sfinții Lui. Ori de câte ori ai făcut acestea unuia din cei mai neînsemnați ucenici ai lui Hristos, Lui le-ai făcut. Cerul a privit la toată zgârcenia față de cei care au lucrat în casa ta, și aceasta va sta înregistrată cu credincioșie împotriva ta, dacă nu are loc pocăință și restituire. O acțiune greșită face mai mult rău decât poate fi făcut ani de zile; dacă făcătorul de rele ar putea să vadă întinderea răului, din sufletul lui ar izbucni strigăte de groază. Cât privește banii, ești egoist. În cazul fratelui K., îngerul lui Dumnezeu a arătat spre tine și a zis: “Ori de câte ori ați făcut acestea unuia dintre ucenicii lui Hristos, le-ați făcut persoanei lui Isus.”

-157-

Cazurile pe care le-am amintit nu sunt singurele cazuri. Aș dori să poți vedea lucrurile pe care Cerul le-a prezentat înaintea mea. Există o tristă înșelăciune asupra minții. Tu ai nevoie de religia lui Hristos. El nu și-a plăcut Lui Însuși, ci a trăit pentru folosul altora. Ai o lucrare de făcut și nu trebuie să pierzi timp. Începe umilirea inimii tale înaintea lui Dumnezeu, și, prin mărturisiri smerite, îndepărtează petele de pe caracterul tău creștin. Atunci te poți angaja în solemna muncă de a lucra pentru salvarea altora, fără să mai faci atât de multe greșeli.

La ce s-a redus timpul tău irosit, așa cum a fost irosit pe când erai angajat într-o lucrare pe care Dumnezeu n-a pus-o asupra ta? Mintea a fost marcată și s-au acumulat experiențe, care vor cere multă muncă spre a fi șterse. Sufletele vor pribegi prin întuneric, încurcătură și necredință, iar unii nu vor mai reveni niciodată. Cu post și rugăciune serioasă, cu o adâncă cercetare a inimii și cu o severă examinare de sine, descoperă sufletul; cercetării tale critice nu lăsa să-i scape nici o acțiune. Apoi, cu eul omorât și cu viața ta ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, prezintă cererile tale smerite. Dacă ții la un păcat din inima ta, Domnul nu te va asculta. Dacă El ar fi ascultat rugăciunile tale, tu te-ai fi înălțat. Satana a stat alături, pregătit, ca să facă tot ce poate mai bine din avantajul pe care l-a câștigat.

-158-

O, cât de important este faptul că credința în lucrurile mici caracterizează viața noastră, că integritatea adevărată marchează tot cursul activității noastre, și totdeauna să ținem minte că îngerii lui Dumnezeu iau cunoștință de fiecare faptă! Ceea ce măsurăm noi altora, aceea ni se va măsura și nouă. Totdeauna să te însoțească o teamă, ca nu cumva să te comporți nedrept, egoist. Prin boală și adversitate, Domnul ne va lua mult mai mult decât obținem prin exploatarea săracilor. Un Dumnezeu drept cântărește toate motivele și acțiunile noastre.

Mi-au fost arătați fratele și sora L. Iubirea de lume a consumat adevărata evlavie și a amorțit atât de mult puterile minții, încât adevărul nu reușește să aibă o influență transformatoare asupra vieții și caracterului. Iubirea de lume a închis inimile lor, ca să poată simți împreună și să țină seamă de nevoile altora. Spiritul ei i-a despărțit de Dumnezeu. Frate și soră, voi aveți o lucrare de făcut, și anume să ieșiți de sub jugul lumii; trebuie să faceți eforturi serioase spre a birui iubirea de lume, egoismul și zgârcenia. Acestea sunt păcate care îl blestemă pe poporul lui Dumnezeu. Privirea mi-a fost îndreptată înapoi, la localitatea în care ați locuit înainte de a vă muta în _____. Erați zgârciți și exigenți în afacerea de acolo, profitând ori de câte ori puteați face așa ceva. Am încercat să găsesc în viața voastră fapte de nobilă jertfire de sine și de binefacere, dar n-am putut, atât erau de rare. Lumina voastră a strălucit înaintea altora într-o așa manieră, încât ei s-au simțit dezgustați de voi și de credința voastră. Adevărul a fost făcut de rușine prin zgârcenia și neîntrecuta voastră șiretenie în afaceri. Fie ca Dumnezeu să vă ajute să le vedeți pe toate și să aveți față de răul acesta aceeași ură pe care o are El. Lumina voastră să strălucească în așa fel, încât alții, văzând faptele voastre bune, să fie conduși să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Dumnezeu a fost nemulțumit de umblarea voastră, pentru că ea a fost marcată de urmărirea intereselor personale. El încă mai este nemulțumit de ea, și Se va ocupa de voi la judecată, dacă nu vă debarasați de această micime de spirit și nu căutați să fiți sfințiți prin adevăr. Credința fără fapte este moartă în ea însăși. Credința niciodată nu te va mântui, dacă nu este dovedită prin fapte. Dumnezeu cere de la voi să fiți bogați în fapte bune, gata să împărțiți, dispuși să comunicați, adunându-vă o bună temelie pentru timpul viitor, spre a putea apuca viața veșnică.

Va continua.

Share this post:

Posted in

Tatiana Patrasco

Leave a Comment