Citiți Mărturiile în 16 Luni!

Veți primi zilnic un mesaj gratuit cu un text de zece pagini din Mărturiile. Maranata!

    Pentru a primi Planul pentru Redeșteptare prin intermediul WhatsApp, descărcați aplicația WhatsApp și creați un nou contact "Revival Plan" pe telefonul dvs. cu numărul: 1-580-222-5893.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pastorul Ted Wilson introduce Planul de citire a Mărturii Pentru Comunitate la Consiliul de Primăvară.