Arhive

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 069-078 Ziua 454

Continuare. E primejdia ca părerile false, exprimate în cărțile pe care ei le-au citit, să fie cândva amestecate de către deservenții noștri cultici, de profesorii și redactorii noștri în argumentațiile, cuvântările și publicațiile lor, cu credința că ele sunt una și aceeași în principiu cu învățăturile Spiritului adevărului. Cartea Templul viu e o ilustrare cu…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 059-068 Ziua 453

În felul acesta, lucrarea lui Dumnezeu din lumea noastră urmează să fie dusă mai departe. Administratorii credincioși trebuie să pună banii Domnului în tezaurul Lui, pentru ca lucrătorii să poată fi trimiși în toate părțile lumii. Biserica de aici de jos trebuie să-L servească pe Dumnezeu cu tăgăduire și jertfire de sine. În felul acesta,…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 049-058 Ziua 452

“Fără plată ați primit, fără plată să dați” Jertfirea de sine este ideea fundamentală a învățăturilor lui Hristos. Adesea, ea este prezentată și folosită într-un limbaj care pare autoritar, deoarece Dumnezeu vede că nu e altă cale de a-l salva pe om decât prin tăierea și îndepărtarea din viața lui a egoismului, care, dacă e…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 039-048 Ziua 451

Rezultatul neglijenței de a lucra Comparativ, puțină lucrare misionară se face, dar care este rezultatul? Adevărurile pe care le-a dat Hristos nu sunt învățate. Mulți din poporul lui Dumnezeu nu cresc în har. Mulți sunt într-o stare sufletească neplăcută, de nemulțumire. Aceia care nu-i ajută pe alții să vadă însemnătatea adevărului pentru timpul de față…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 029-038 Ziua 450

Lucrarea misionară internă Dumnezeu așteaptă serviciu personal de la fiecare dintre aceia cărora El le-a încredințat o cunoaștere a adevărului pentru acest timp. Nu toți pot merge ca misionari în țări străine, dar toți pot fi misionari în patrie, în familiile lor și în vecinătățile lor. Sunt multe căi prin care membrii bisericii pot transmite…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 019-028 Ziua 449

Chemați pentru a fi martori Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 009-018 Ziua 448

Secțiunea 1 — Pentru venirea Împăratului “Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni, și nu va zăbovi.” (Evrei 10, 37.) Ultima criză Trăim în timpul sfârșitului. Semnele timpului, care se împlinesc cu repeziciune, declară că venirea lui Hristos este aproape. Zilele în care trăim sunt solemne și importante. Spiritul lui Dumnezeu…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 8 pp. 329-335 Ziua 447

Marea noastră nevoie Marea noastră nevoie este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Cel care lucrează transformarea caracterului. Dacă împlinim planul Său, atunci în viața noastră trebuie să se vadă o descoperire a lui Dumnezeu, care să corespundă învățăturii Cuvântului Său. Experiența lui Enoh și a lui Ioan Botezătorul înfățișează experiența care ar trebui să fie a…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 8 pp. 319-328 Ziua 446

Cunoștința primită prin Cuvântul lui Dumnezeu Întreaga Biblie este o descoperire a slavei lui Dumnezeu în Hristos. Primită, crezută și ascultată, ea este o unealtă puternică în transformarea caracterului. Și este singurul mijloc sigur al culturii intelectuale. Motivul pentru care tinerii, și chiar și cei în vârstă, sunt așa ușor duși în ispită și păcat…

Read More