Arhive

Marea Luptă – Ziua 109

Cei răi îşi primesc răsplata pe pământ (Proverbele 11:31). „Căci, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor” (Maleahi 4:1). Unii sunt distruşi ca într-o clipă, în timp ce alţii suferă multe zile. Păcătoşii…

Read More

Marea Luptă – Ziua 108

În momentul când cărţile cu rapoartele vieţii sunt deschise şi Iisus Îşi roteşte privirea asupra păcătoşilor, ei îşi aduc aminte de fiecare păcat pe care l-au făcut vreodată. Îşi amintesc momentul în care picioarele lor s-au abătut de pe calea purităţii şi a sfinţeniei şi văd cât de departe i-au dus mândria şi revolta lor…

Read More

Marea Luptă – Ziua 107

Capitolul 42 — Sfârșitul luptei La sfârşitul celor 1.000 de ani, Hristos Se întoarce pe pământ însoţit de mulţimea celor răscumpăraţi şi de o suită de îngeri. Coborând într-o maiestuozitate înfiorătoare, El le porunceşte  morţilor nelegiuiţi să învie pentru a-şi primi pedeapsa. Din morminte iese o gloată fără număr, ca nisipul mării. Ce contrast faţă…

Read More

Marea Luptă – Ziua 106

Capitolul 41 — Devastarea Pământului Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până la cer, şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei… Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice…

Read More

Marea Luptă – Ziua 105

Apoi, când îngerii conducători dau tonul, toate mâinile ating coardele harpelor cu măiestrie, producând o muzică dulce, cu acorduri melodioase şi bogate. O fericire de nedescris cuprinde toate inimile şi toate vocile se înalţă într-o laudă plină de recunoştinţă: „Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a…

Read More

Marea Luptă – Ziua 104

 Niciun om nu poate descrie acea scenă, nicio minte muritoare nu-şi poate imagina splendoarea ei. „Măreţia Lui acoperă cerurile şi slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui” (Habacuc 3:3,4). Când norul viu se apropie mai mult, orice ochi priveşte la Prinţul vieţii. Pe frunte nu mai are o coroană de spini care…

Read More

Marea Luptă – Ziua 103

Capitolul 40 — Poporul lui Dumnezeu salvat Când cei care păzesc Legea lui Dumnezeu nu vor mai beneficia de protecţia legilor civile, în diferite ţări va lua naştere concomitent o mişcare în vederea anihilării lor. Pe măsură ce  termenul-limită stabilit de acest decret se apropie, oamenii vor complota să smulgă din rădăcini secta pe care…

Read More

Marea Luptă – Ziua 102

Naţiunea faţă de care El are îndelungă răbdare şi pe care nu o va lovi până când nu va fi umplută cupa nelegiuirii în ochii lui Dumnezeu, acea naţiune va bea în cele din urmă cupa mâniei neamestecate cu milă. Când Domnul Hristos Îşi va înceta mijlocirea în Sanctuar, atunci va fi vărsată mânia neamestecată…

Read More

Marea Luptă – Ziua 101

Satana îi face pe mulţi să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea lipsa lor de cinste în lucrurile mici ale vieţii, dar, după cum a procedat cu Iacov, Domnul arată că El nu va aproba şi nu va tolera în niciun fel păcatul. Toţi cei care încearcă să-şi scuze sau să-şi ascundă păcatele –…

Read More