Arhive

Marea Luptă – Ziua 082

Capitolul 30 — Ostilitatea dintre om și Satana „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15). Sentinţa divină pronunţată împotriva lui Satana după căderea omului a fost şi o profeţie, care cuprinde toate secolele până la încheierea…

Read More

Marea Luptă – Ziua 081

Deşi strecurase nemulţumirea în minţile îngerilor aflaţi sub conducerea lui, reuşise cu măiestrie să facă să pară că el caută, de fapt, să o îndepărteze. Când susţinea că trebuie făcute schimbări în ordinea şi legile guvernării lui Dumnezeu, pretindea că acestea erau necesare pentru a păstra armonia în ceruri. În modul Său de a trata…

Read More

Marea Luptă – Ziua 080

Capitolul 29 — Originea răului Pentru mulţi oameni, originea păcatului şi motivul existenţei lui sunt o sursă de mare nedumerire. Ei văd acţiunea răului, cu nenorocirile şi distrugerile pe care le aduce, şi se întreabă cum pot exista toate acestea sub conducerea Aceluia care este infinit în înţelepciune, putere şi dragoste. Acesta este un mister…

Read More

Marea Luptă – Ziua 079

„În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda şi nu se va mai găsi” (Ieremia 31:34; 50:20). „În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, şi rodul ţării va fi plin de strălucire şi frumuseţe pentru…

Read More

Marea Luptă – Ziua 078

Capitolul 28 — În fața raportului vieții Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada şi părul capului Lui, era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile…

Read More

Marea Luptă – Ziua 077

 Pretinşii creştini cheltuiesc anual sume imense pe lucruri dăunătoare, menite să satisfacă dorinţele. Dumnezeu este jefuit de zecimi şi daruri, în timp ce ei irosesc pe altarul poftei mai mult decât dau pentru a-i ajuta pe săraci sau pentru a susţine predicarea Evangheliei. Dacă toţi cei care se declară urmaşi ai lui Hristos ar fi…

Read More

Marea Luptă – Ziua 076

Petru ne prezintă treptele prin care se poate ajunge la sfinţirea biblică: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. (…) Căci, dacă faceţi lucrul…

Read More

Marea Luptă – Ziua 075

Subestimărea dreptăţii lui Dumnezeu este asociată cu aceste pericolele deja amintite. În bisericile moderne există tendinţa de a separa dreptatea divină de bunătatea divină, de a o considera pe aceasta din urmă mai degrabă un sentiment decât un principiu. Noua gândire teologică separă ceea ce Dumnezeu a unit. Este Legea divină bună sau rea? Evident, este bună! Atunci dreptatea…

Read More

Marea Luptă – Ziua 074

Capitolul 27 — Redeșteptări moderne Oriunde Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat cu fidelitate, au existat rezultate care i-au atestat originea divină. Duhul lui Dumnezeu a însoţit mesajul slujitorilor Săi şi Cuvântul a avut un impact puternic. Conştiinţa păcătoşilor a fost trezită. „Lumina care luminează pe orice om, venind în lume” (Ioan 1:9), le-a luminat…

Read More