Arhive

Marea Luptă – Ziua 073

Dumnezeu acţionează prin cei care aud şi ascultă de glasul Său, prin cei care vor spune, dacă va fi nevoie, adevăruri care nu plac, prin cei care nu se tem să mustre păcate larg răspândite. Motivul pentru care El nu alege prea des oameni cu studii şi cu poziţii înalte ca să conducă mişcări de reformă…

Read More

Marea Luptă – Ziua 072

Capitolul 26 — O  reformă necesară Reforma în privinţa Sabatului care va avea loc în timpul sfârşitului este prezisă de profetul Isaia: „Aşa vorbeşte Domnul: «Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine, căci mântuirea Mea este aproape să vină şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta şi…

Read More

Marea Luptă – Ziua 071

Republicanismul şi protestantismul au devenit principiile fundamentale ale naţiunii. Aceste principii constituie secretul puterii şi prosperităţii ei. Cei persecutaţi şi asupriţi din întreaga creştinătate s-au îndreptat spre această ţară cu interes şi speranţă. Milioane de oameni au debarcat pe ţărmurile ei şi Statele Unite au ajuns printre cele mai puternice naţiuni ale pământului.  Dar fiara…

Read More

Marea Luptă – Ziua 070

Capitolul 25 — Legea imuabilă a lui Dumnezeu  Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său” (Apocalipsa 11:19). Chivotul legământului lui Dumnezeu se află în Locul Preasfânt, a doua încăpere a Sanctuarului. În cadrul slujbelor din Sanctuarul de pe pământ, care era ca „o umbră a…

Read More

Marea Luptă – Ziua 069

Capitolul 24 — În Locul Preasfânt Cheia care a dezlegat misterul dezamăgirii din 1844 a fost subiectul Sanctuarului. Acesta a adus în atenţie un sistem complet, unitar şi armonios al adevărului, arătând că mâna lui Dumnezeu condusese marea mişcare adventistă şi clarificând care este datoria prezentă a oamenilor, fapt realizat prin dezvăluirea poziţiei şi misiunii…

Read More

Marea Luptă – Ziua 068

Astfel, cei care au studiat subiectul acesta au găsit dovada indiscutabilă a existenţei unui Sanctuar în ceruri. Moise a făcut Sanctuarul pământesc după un model care i-a fost arătat. Pavel ne spune că acel model era adevăratul Sanctuar, care se găseşte în ceruri. Iar Ioan declară că l-a văzut în ceruri. În Templul din ceruri,…

Read More

Marea Luptă – Ziua 067

Capitolul 23 — Ce este sanctuarul? Textul din Scriptură care a constituit, mai mult decât oricare altul, atât baza, cât şi punctul central al credinţei în revenirea lui Hristos a fost acesta: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit” (Daniel 8:14). Aceste cuvinte le erau…

Read More

Marea Luptă – Ziua 066

Un simţământ de frică, o teamă că mesajul ar putea să fie totuşi adevărat, a ţinut pentru un timp în frâu lumea necredincioasă. După depăşirea datei fixate, teama n-a dispărut dintr-odată. La început, n-au îndrăznit să triumfe asupra celor dezamăgiţi. Însă, cum semnele mâniei lui Dumnezeu nu se vedeau, şi-au revenit din temerile lor şi…

Read More

Marea Luptă – Ziua 065

Mulţi dintre cei care pretind că sunt pe deplin sfinţiţi urmează tradiţiile oamenilor şi sunt, de fapt, tot atât de necunos cători ai adevărului ca şi ceilalţi care nu au asemenea pretenţii” (Bliss, p. 236, 237). „Duhul rătăcirii ne va îndepărta de adevăr, dar Duhul lui Dumnezeu ne va conduce la adevăr. Dar vei spune…

Read More