Mărturii

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 279-287 Ziua 475

Continuare. -279- Hristos a îmbrăcat natura Sa dumnezeiască cu natura omenească și a dus o viață de rugăciune și lepădare de sine, cum și de luptă zilnică cu ispita, pentru ca să poată ajuta pe aceia care astăzi sunt asaltați de ispită. El este iscusința și puterea noastră. El dorește ca prin însușirea harului Său,…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 269-278 Ziua 474

270- În smerenie și credință [Citită la Los Angeles, California, la adunarea de tabără, 15-31 august 1907, și apoi publicată în broșura Iehova este Împăratul nostru. ] Mi s-au dat instrucțiuni speciale pentru poporul lui Dumnezeu, deoarece sunt asupra noastră vremuri primejdioase. În lume, sporesc nimicirea și violența. În biserică, puterea omenească câștigă ascendență; aceia…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 259-268 Ziua 473

Unitate în diversitate Pe de altă parte, conducătorii din poporul lui Dumnezeu trebuie să se ferească de primejdia de a condamna metodele lucrătorilor individuali, care sunt conduși de Domnul să facă o lucrare specială, pe care numai puțini sunt pregătiți să o facă. Frații din locuri de răspundere să întârzie în a critica acțiuni care…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 249-258 Ziua 472

O obligație solemnă Zecimea e sfântă, rezervată de Dumnezeu pentru Sine. Ea trebuie să fie adusă în tezaurul Lui pentru a fi folosită la susținerea lucrătorilor Evangheliei în lucrarea lor. De multă vreme, Domnul este jefuit, pentru că sunt unii care nu-și dau seama că zecimea este partea rezervată Domnului. Unii au fost nemulțumiți și…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 239-248 Ziua 471

Cuvinte de avertizare Hristos a spus ucenicilor Săi: “Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii, și fără răutate ca porumbeii”. (Matei 10, 16.) Atacurile lui Satana împotriva susținătorilor adevărului se vor face tot mai dârze și mai hotărâte către sfârșitul timpului. După cum pe vremea lui…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 229-238 Ziua 470

Continuare. -229- Satana și îngerii lui s-au hotărât să facă moartea lui Hristos cât mai umilitoare cu putință. Ei au umplut inima conducătorilor iudei de sentimente de ură înverșunată împotriva Mântuitorului. Stăpâniți de vrăjmașul, preoții și conducătorii au ațâțat mulțimea să participe la acțiunile împotriva Fiului lui Dumnezeu. În afară de declarația lui Pilat despre…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 219-228 Ziua 469

Un timp de pregătire Trăim în marea zi antitipică a ispășirii. Trebuie să-L căutăm individual pe Dumnezeu. Aceasta este o lucrare personală. Să ne apropiem de Dumnezeu ca nimic să nu se furișeze în eforturile noastre, ce ar reprezenta greșit adevărul pentru timpul de față. Fiecare să mărturisească, nu păcatul fratelui său, ci propriul său…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 209-218 Ziua 468

Continuare. -209- Bărbații de talent dintre credincioșii de culoare trebuie să fie împreună lucrători cu Dumnezeu pentru propriul lor popor. Și totuși, vor fi uneori prilejuri ca ei să dea mărturie în adunări de cort și în adunări mari, care vor influența multe, multe suflete. Prilejurile acestea se vor ivi când câmpul sudic va fi…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 199-208 Ziua 467

Secțiunea 6 — Printre oamenii de culoare “Rugați … pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui” Matei 9, 38. O chemare pentru lucrătorii de culoare Ar trebui să se facă eforturi cât se poate de hotărâte pentru a cultiva și a instrui bărbați și femei de culoare pentru a lucra ca misionari în…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 189-198 Ziua 466

Lucrarea de publicații de la College View Loma Linda, California, 24 august 1905 Sunt de acord cu eforturile ce s-au depus pentru a înființa lucrarea noastră de editură germană și scandinavă la College View. Nădăjduiesc că vor fi făcute planuri pentru încurajarea și întărirea acestei lucrări. Întreaga povară a lucrării nu trebuie să fie lăsată…

Read More