Mărturii

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 459-468 Ziua 384

Continuare. -459- Tot cerul se interesează nu numai de țările care sunt în apropiere și au nevoie de ajutorul nostru, ci și de țările care sunt în depărtare. Ființele cerești urmăresc și așteaptă ca ființele omenești să fie adânc mișcate de nevoile celor care sunt lucrători împreună cu ei, care se găsesc în necazuri și…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 449-458 Ziua 383

Continuare. -449- Lucrarea de a da altora ceea ce el a primit va face din fiecare membru al bisericii un împreună lucrător cu Dumnezeu. Prin voi înșivă nu puteți face nimic, ci Hristos este marele lucrător. Este privilegiul fiecărei ființe omenești care-L primește pe Hristos să fie un împreună lucrător cu El. Mântuitorul a spus:…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 439-448 Ziua 382

Sporiți înlesnirile O mare lucrare trebuie să fie făcută pe întreaga față a pământului și nimeni să nu tragă concluzia că, întrucât sfârșitul este aproape, nu e nevoie de efort special pentru dezvoltarea diferitelor instituții în măsura în care lucrarea o cere. Voi nu trebuie să știți ziua sau ceasul venirii Domnului, deoarece lucrul acesta…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 429-438 Ziua 381

-429- Familia … un câmp misionar Lucrarea noastră pentru Hristos trebuie să înceapă în familie, în cămin. Educația tineretului trebuie să fie diferită de cea de până acum. Bunăstarea lor cere mai multă osteneală decât s-a depus până acum. Nu e câmp misionar mai important ca acesta. Prin cuvânt și pildă, părinții trebuie să-i învețe…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 419-428 Ziua 380

Continuare. -419- A costat multă lepădare de sine, mult sacrificiu de sine, o energie de neînfrânt și multă rugăciune pentru a aduce diferitele acțiuni misionare acolo unde sunt acum. Există primejdia ca unii dintre cei care vin acum pe scena lucrării să rămână mulțumiți a fi neroditori, închipuindu-și că acum nu mai e nevoie de…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 409-418 Ziua 379

Continuare. -409- “Întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet! Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu Se va întoarce și…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 399-408 Ziua 378

Continuare. -399- “Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 389-398 Ziua 377

Nemulțumiții “Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea, zice Domnul. Și mai întrebați: ‘Ce-am spus noi împotriva Ta?’ Ați spus: ‘Degeaba slujim lui Dumnezeu; și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui, și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 379-388 Ziua 376

Continuare. -379- Viața este o sarcină sfântă, pe care numai Dumnezeu ne poate face în stare să o putem păstra și folosi spre slava Sa. Dar Cel care a alcătuit corpul acesta minunat Se va îngriji să-l păstreze în bună rânduială, dacă oamenii nu lucrează cumva în scopuri contrarii cu El. El ne va ajuta…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 6 pp. 369-378 Ziua 375

Redeșteptare în reforma sanitară. Ascultarea de legile corpului Întrucât legile naturii sunt legile lui Dumnezeu, este în mod lămurit datoria noastră de a studia cu atenție legile acestea. Noi trebuie să studiem cerințele lor cu privire la corpurile noastre și să ne conformăm lor. Neștiința cu privire la aceste lucruri este un păcat. “Nu știți…

Read More