Mărturii

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 179-188 Ziua 465

Secțiunea 5 — Spiritul unirii [Părți din lucrarea: Mărturii speciale, Seria B, nr. 4, sunt incluse în această secțiune. ] “Ca … ei să fie una!” Ioan 17, 21. -179- Unire între diferitele naționalități [Cuvântare ținută la Consiliul Uniunii Europene, Basel, Elveția, 24 septembrie 1885. ] “Dacă însetează cineva, să vină după Mine, și să…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 169-178 Ziua 464

Formarea de lucrători Dacă Domnul a vorbit cândva prin mine, El vorbește când spun că lucrătorii angajați în lucrarea de educație, în lucrarea de deservent cultic și în lucrarea misionară medicală trebuie să stea ca o unitate, toți lucrând sub supravegherea lui Dumnezeu, fiecare ajutând pe celălalt, fiecare fiind o binecuvântare pentru celălalt. -170- Cei…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 159-168 Ziua 463

“Spre slava lui Dumnezeu” Noi nu trasăm nici o linie precisă de urmat în dietă; dar spunem că, în țările unde sunt din abundență fructe, cereale, alune și nuci, hrana de carne nu este cel mai bun fel de hrană pentru poporul lui Dumnezeu. Am fost instruită că alimentele de carne au o tendință de…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 149-158 Ziua 462

Nevoia de muncă zeloasă din toată inima Dacă pastorii noștri și-ar da seama cât de curând locuitorii lumii vor fi aduși la judecată înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, pentru a răspunde de faptele lor făcute în trup, cât de zelos ar lucra ei împreună cu Dumnezeu pentru a prezenta adevărul! Cât de neobosiți…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 139-148 Ziua 461

Continuare. -139- Cine dintre voi, însă, pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele și să asculte pe viitor?’” (Isaia 42, 5-7.23.) Poporul lui Dumnezeu, care a avut lumină și cunoștință, nu a realizat scopurile înalte și sfinte ale lui Dumnezeu. Ei nu au înaintat de la biruință la biruință, adăugând…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 129-138 Ziua 460

Continuare. -129- Frații mei și surorile mele, cercetați-vă planurile; folosiți orice prilej de a vorbi vecinilor sau tovarășilor voștri sau de a le citi ceva din cărțile care conțin adevărul prezent. Arătați că voi considerați ca fiind de cea mai mare importanță mântuirea sufletelor pentru care Hristos a făcut un sacrificiu atât de mare. Lucrând…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 119-128 Ziua 459

Slujire voioasă Toți cei care au legătură cu Dumnezeu vor găsi din plin de lucru pentru El. Aceia care pornesc în spiritul Domnului, căutând să aducă sufletelor adevărul, vor vedea că lucrarea de a atrage suflete la Hristos, nu e o corvoadă plicticoasă și neinteresantă. Ei sunt însărcinați cu o lucrare ca gospodari ai lui…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 109-118 Ziua 458

Metode de lucru În legătură cu proclamarea soliei în marile orașe, sunt multe feluri în care lucrarea poate să fie săvârșită de către lucrători cu daruri felurite. Unii urmează să lucreze într-un fel, alții în altul. Domnul dorește ca orașele să fie lucrate de efortul unit al lucrătorilor cu capacități diferite. Toți trebuie să privească…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 099-108 Ziua 457

Continuare. -99- S-a făcut un început în proclamarea soliei îngerului al treilea în orașul Washington, și în alte orașe din Sud și din Est; dar pentru a satisface dorința Domnului, noi va trebui să plănuim în vederea săvârșirii unei lucrări vaste și sistematice. Trebuie să ne apucăm de lucrarea aceasta cu o stăruință care nu…

Read More

Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 089-098 Ziua 456

Secțiunea 3 — Lucrarea în orașe “Am auzit glasul Domnului întrebând: ‘Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?’ Eu am răspuns: ‘Iată-mă, trimite-mă!’” Stările din orașe Vine repede și sigur o vinovăție aproape universală asupra locuitorilor orașelor, din cauza creșterii continue și categorice a nelegiuirii. Trăim în mijlocul unei epidemii de crimă,…

Read More