Mărturii

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 21

Capitolul 14 — Moartea soțului meu În ciuda muncii istovitoare, a grijilor și răspunderilor care au aglomerat atât de mult viața soțului meu, când a trecut pragul de șaizeci de ani, el era activ și în putere, atât la minte, cât și la trup. De trei ori a fost lovit de paralizie; totuși, prin îndurarea…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 20

Când ajunsese așa de slăbit, înainte de mutarea din Rochester, soțul meu a vrut să se elibereze de responsabilitatea lucrării cu publicațiile. El a propus ca biserica să preia lucrarea, care să fie administrată de un comitet numit de aceasta, și ca nimeni din cei ce aveau legătură cu biroul de publicații să nu obțină…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 19

Capitolul 13 — Mutarea în Michigan În 1855, frații din Michigan au deschis calea pentru ca biroul de publicații să fie mutat la Battle Creek. La acea dată, soțul meu era dator între două și trei sute de dolari și tot ceea ce deținea, în afară de cărțile pe care le avea în mână, erau…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 18

În cursul acestei călătorii, mintea soțului meu a fost mult preocupată de subiectul referitor la spiritism și, curând după întoarcerea noastră, a început să scrie cartea intitulată Signes of the Times (Semnele timpului). Era încă slăbit, nu putea dormi decât puțin, însă Domnul era tăria lui. Când mintea îi era confuză, în stare de suferință,…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 17

Capitolul 12 — Publicând și călătorind În iunie 1849, ni s-a oferit ocazia să ne stabilim pentru o vreme la Rocky Hill, Connecticut. Aici, la 28 iulie, s-a născut al doilea copil al nostru, James Edson. Pe când locuiam în acest loc, soțul meu a simțit îndemnul că este de datoria lui să scrie și…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 16

În acele momente am prețuit nădejdea creștină. Scena din fața mea mi-a adus viu în minte ziua mâniei aprinse a Domnului, când furtuna mâniei Sale se va năpusti asupra bietului păcătos. Atunci vor fi lacrimi și strigăte amarnice, mărturisiri de păcate și implorări pentru milă, dar va fi prea târziu. “Fiindcă Eu chem și voi…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 15

Capitolul 11 — Căsătoria și perioada de lucrare ce a urmat În 30 august 1846 m-am unit prin căsătorie cu fratele James White. Fratele White trecuse printr-o experiență profundă în cadrul mișcării advente, iar eforturile sale de proclamare a adevărului au fost binecuvântate de Dumnezeu. Inimile noastre s-au unit în marea lucrare și împreună am…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 14

Capitolul 10 — Când am ezitat să adresez mustrarea Cam în această perioadă, am fost supusă unei încercări teribile. Dacă Duhul lui Dumnezeu lua pe cineva în stăpânire în timpul adunării, iar acesta slăvea pe Dumnezeu, aducându-I laudă, exista mereu cineva care acuza de spiritism; iar dacă Domnul avea plăcere să-mi dea o viziune în…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 13

Capitolul 9 — Viziunea despre Noul Pământ (Această viziune descrie evenimentele care vor avea loc la încheierea celor 1000 de ani după a doua venire a Domnului Hristos. Apocalipsa 20; 21; 22; Zaharia 14, 4. ) Cu Domnul Isus în fruntea noastră, am coborât cu toții din cetate pe acest pământ, pe un munte mare…

Read More

Mărturii pentru Comunitate – Ziua 12

Capitolul 8 — Chemată să călătoresc Le-am relatat această viziune credincioșilor din Portland, care au avut deplină încredere că aceasta fusese de la Dumnezeu. Duhul Domnului a însoțit mărturia și solemnitatea veșniciei a rămas asupra noastră. O teamă de nedescris m-a cuprins pentru că eu, atât de tânără și sensibilă, aș putea fi aleasă instrumentul…

Read More